Φωτογράφηση νυχτερινού club

Αναλάβαμε το brand video του μαγαζιού για την προώθηση του. Παράλληλα έγιναν και κάποιες φωτογραφικές λήψεις.

Προηγούμενο

Επόμενο